Verifică disponibilitatea pentru evenimente în spațiu , în timp real