1. Drepturile clientului

  • In calitate de client al Asociației SNK aveti următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

Sa fiți informat/ă, o dată pe an, dacă Asociația SNK vă prelucrează sau nu datele personale și care sunt acestea;

Să solicitați corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;

Să vă opuneti prelucrării datelor dumneavoastră, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară. În cazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare;

Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, cu excepția situației în care legea interzice ștergerea.

Să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@senecanticafe.ro. Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră atunci când doriți să vă exercitați drepturile de mai sus.

2. Securitatea datelor

  • Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.
  • Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.
  • Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

2.1. Datele colectate și scopurile prelucrării

  • Datele personale colectate despre dumneavoastră se referă la nume, prenume, număr de telefon, e-mail și ne sunt necesare în vederea comunicării cu dumneavoastră prin newsletter sau pentru a vă răspunde întrebărilor adresate în secțiunea ”contact” de pe site
  • Aceste date sunt utilizate și pentru realizarea următoarelor interese legitime ale Asociației SNK sau ale partenerilor noștri:

Pentru a vă putea răspunde la solicitări;

Transmiterea de promoții, oferte și noutăți adaptate intereselor și nevoilor dumneavoastră;

Servicii de marketing direct (prin intermediul poștei electronice sau fizic) și publicitate cu privire la produsele și serviciile noastre;

Pentru a asigura buna funcționare a site-urilor noastre (asociatiasnk.ro, edituraseneca.ro, senecanticafe.ro, ecologos.ro) și pentru a îmbunătăți performanța acestora, precum și pentru a asigura accesul dumneavoastră la conturile create în cadrul site-urilor noastre.